Barcelona Il·lustració Festival’17
La il·lustració i el risc

19, 20, 21 octubre
Centre Cívic Urgell
C/ Urgell 145, Barcelona

(Entrada lliure)

Segueix-ho en streaming!