Barcelona Il·lustració Festival’17
La il·lustració i el risc

19, 20, 21 octubre
Centre Cívic Urgell
C/ Urgell 145, Barcelona

Consulta els vídeos de les conferències