Barcelona Il·lustració Festival’16
La il·lustració com a eina
de transformació social

5 de Novembre
de 11 a 20h

Carrer Emilia Coranty 16,
Poble Nou, Barcelona