11:00
Traspassar fronteres. Com treballar en el mercat nordamericà?
Modera: Martín Elfman
Ella Lupo / Frank Tagariello

12:00
Il·lustracions de gran format
Modera: Natalia Zaratiegui
Coqué Azcona / Gina Thorstensen

13:00
Amb un parell de nassos
Nazario

13:30
La pràctica de la intuició
Rafa Castañer

17:00
PANG! (Partituras Alternativas de Notación Gráfica)
Dave MG

17:30
Com no fer una editorial
La Cruda

18:00
Brecht Vanderbroucke

19:00
Lliurament del premi l’Il·lustrad’Or