Bill Festival 2021
La il·lustració i el viatge

El Bill Festival s’organitza al voltant d’un eix temàtic que és el fil conductor de la programació. Enguany pensem que ja que tenim limitacions per a poder fer les activitats presencials hem pensat que un dels eixos seria el viatge i la il·lustració. Perquè la pandèmia no sigui una limitació a poder contactar i interaccionar amb les propostes creatives d’allà on siguin.

El cicle de taules rodones pretén amb veu i imatges posar en relleu de la mà dels autors i autores com s’afronten els encàrrecs en relació amb la temàtica proposada. Convidarem a professionals de la il·lustració de reconegut prestigi i a persones que el seu punt de vista pugui aportar valor a la temàtica proposada.

..

Què és el Bill Festival?

El Bill Festival és la teva trobada anual de la il·lustració. Amb el format de festival hem creat un espai multidisciplinari en el qual tinguin cabuda diferents activitats en el mateix dia.

L’objectiu d’aquestes activitats és que siguin per la societat en general. El Bill Festival s’organitza al voltant d’un eix temàtic que és el fil conductor de la programació. 

Aquest 2021, degut a la situació sanitària, es programarà un cicle de taules rodones que tindrà lloc durant tot l’any.